Auditare procese depozitare

Optimizarea costurilor operatiunilor de depozitare este o necesitate impusa de piata serviciilor de acest tip .
Operatiunile de depozitare ale unei companii pot atinge o pondere de 45%-55% din costul total al activitatii de logistica.
Orientarea oricarui furnizor de servicii profesionale de depozitare si distributie catre optimizarea acestor costuri , va conduce la cresterea marjei de profit operational precum si la cresterea satisfactiei clientilor deserviti.
Un layout de depozit ineficient, aranjarea ineficienta a marfurilor in depozit , picking neorganizat , rute ineficiente si multe altele , sunt aspecte care in mod sigur, vor ridica costurile de operare ale depozitului.
Un depozit ineficient operational  va determina intarzieri in livrarea comenzilor , comenzi gresit pregatite , marfuri deteriorate ,diferente nejustificate intre stocul scriptic si stocul faptic , receptii intarziate si sortimente indisponibile pentru livrare , rute de distributie ineficiente, retururi mari si costisitoare, nemultumiri ale clientilor, demotivarea angajatilor, etc .

Echipa noastra ofera solutii concrete de corectare a proceselor operatiunilor ineficiente din depozitul dvs , fie ca acesta este operat manual , fie ca dispune de un Warehouse Management System implementat .

Auditare procese depozitare

Orice proiect incepe cu diagnosticarea principalelor procese din depozit :

preluare comenzi, criterii grupare comenzi pentru picking, timpi de executare;
mod de alocare comenzi pentru picking
proces de picking, metode de optimizare proces, metode de control si verificare pentru reducerea erorilor, KPI picking
procesul de consolidare marfa: metode de consolidare, proceduri de verificare si control, transfer de responsabilitate
procesul de incarcare marfa: transfer de responsabilitate catre soferi, verificare iesire marfa, evaluare riscuri de fraudare
proces de receptie marfa, tratare erori, control si evidenta zona de tratare erori, KPI recetie marfa
layout depozit: organizare depozitului pe principii de optimizare, metode folosite pentru optimizarea aranjarii marfurilor, pozitionare zone in interiorul depozitului
auditarea privind exploatarea utilajelor si masinilor folosite in depozit in accord cu legislatia in vigoare
respectarea regulilor de siguranta in munca si siguranta in exploatarea utilajelor din dotare
auditarea indicatorilor de performanta operare in depozit ( KPI ) pentru toate zonele de depozitare, planificare integrata furnizori, transport, distributie
procesul de inventariere si control marfa
auditarea performantei angajatilor
managementul paletilor/ambalajelor IN /OUT depozit
modalitate de intocmire documente: comenzi, dispozitii de livrare , comanda de incarcare s.a.
circuitul documentelor operationale
procedurile de verificare intocmire documente, aprobari, control documente
verificare corelare facturi furnizori-comenzi de servicii- procedura verificare

Activitatea de evaluare a proceselor operatiunilor in depozit se incheie cu prezentarea unui raport centralizator de evaluare si actiune ce contine :

descrierea situatiei prezente si propuneri de imbunatatire a proceselor auditate ce functioneaza deficitar
termene de implementare a masurilor si propunerilor prezentate mai sus
evaluarea personalului existent din punct de vedere profesional
propuneri operationale corective , privind fluidizarea proceselor “gatuite” reducerea costurilor, imbunatatirea proceselor de control, masurare si inegistrare a datelor
la cerere : suport post –auditare in vederea implementarii planului de masuri corective propus

Articole recente